Kategorie
 
 
 
 
 

Magnetické spojky

Elektromagnetické lamelové spojky ELA

Elektromagnetické lamelové spojky ELA

Výrobce:SELOS
Kód:1273
seller_img
Potřebujete poradit? Kontaktujte našeho specialistu
Martin Krecháč (CZ) B
Tel.: 530 501 322
E-mail: systemy@selos.cz

Popis

Hnací částí spojky je plášť a sada vnějších ocelových lamel. Hnanou částí je magnetové těleso s tlačnými i unášejícími kolíky, distančním pouzdrem a kotvovou deskou se seřizovací maticí a sadou vnitřních lamel s třecím obložením, dle druhu provozu (mazaný nebo suchý).

Budicí cívka je upevněna na nosiči, který je uložen na valivém ložisku na magnetovém tělese, nese i přívodní svorky budicího proudu a neotáčí se.

Zavedením budicího proudu do cívky se zmagnetizuje otáčející se magnetové těleso, přitáhne kotvu a na ní uložená seřizovací matice stlačí sadu vystřídaných vnitřních a vnějších lamel. Třením se přenáší točivý moment. Po přerušení budicího proudu odtlačí kolíky kotvovou desku na přírubu distančního pouzdra a sada lamel se postupně uvolní.

Spojka ELA se seřizuje jednoduchým způsobem. Hliníková seřizovací matice má na své vnitřní ploše 24 drážek, do nichž zapadá odpružená kulička, uložená v kotvové desce. Aretace spolehlivě zabraňuje nežádoucímu pootočení matice i při rychlé reverzaci proto, že matice má pětkrát menší moment setrvačnosti než ocelová. Zatlačením na radiální žebra matice lze však aretaci překonat a matici přetočit v obou směrech o rozteč drážek. Není třeba manipulovat se žádnými šrouby. Stoupání závitu je 1,5 mm a přetočením o jednu drážku (1/24 obvodu) se změní vzduchová mezera o 0,0625 mm.

Výhody bezkroužkových spojek ELA:

  • přívod budicího proudu se uskutečňuje na svorky na nosiči cívky, spojky nepotřebují držáky kartáčků a kartáčky,
  • mají seřizovací matici a opěrnou plochu lamel z hliníkové slitiny (5 x lehčí než ELK). Tím se výrazně snížil moment setrvačnosti kotvové desky se seřizovací maticí a odstranily se možné potíže s unášecími kolíky při reverzaci,
  • oba hliníkové dílce značně usměrňují magnetický tok do funkčních míst a snižují jeho rozptyl,
  • seřizovací matice je zcela nové konstrukce, aretovaná jen odpruženými kuličkami,
  • seřizovací matice je velmi snadné i na nepřístupných místech, není třeba manipulovat se zajišťovacím šroubem matice,
  • moment setrvačnosti magnetového tělesa a s ním spojených dílců se dosti zmenšil jednak hliníkovými dílci i tím, že budicí cívka se neotáčí.

Dokumentace

Přidat komentář:

...

Přidat reakci na komentář:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze